Kierujemy te słowa do wszystkich, którzy chcą podważać status quo. Do ludzi, którzy chcą mieć swój udział w tworzeniu jutra i czynić go lepszym. Jesteśmy Constantia Flexibles - jednym z wiodących producentów opakowań giętkich dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego na świecie. Jeśli tak samo jak my pasjonujesz się opracowywaniem zrównoważonych rozwiązań, to jest to zaproszenie dla Ciebie. Rozwiń swój talent - razem z nami kształtuj świat.

Operational Excellence Manager

Na czym polega praca na tym stanowisku?

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zarządza procesami Lean Manufacturing w ramach programu Operational Excellence. Do zakresu obowiązków należy również prowadzenie projektów doskonalących w firmie oraz wspieranie procesów, w szczególności produkcyjnych.

 

Zadania na stanowisku Operational Excellence Managera obejmują w szczególności:

 • Propagowanie kultury Lean Management w ramach programu Operational Excellence.
 • Rozwijanie narzędzi systemu Lean Manufacturing oraz Six Sigma.
 • Identyfikacja obszarów do usprawnienia oraz opracowywanie, inicjowanie i wsparcie wdrażania rozwiązań doskonalących.
 • Rozwijanie i standaryzacja metod rozwiązywania problemów i prowadzenia projektów  optymalizacyjnych.
 • Wsparcie w projektach wdrożeniowych i rozwojowych prowadzonych w firmie oraz w utrzymaniu ich efektów.
 • Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i spotkań wewnętrznych oraz motywowanie pracowników do aktywnego udziału w procesie doskonalenia organizacji.
 • Wspieranie pracowników we wdrażaniu narzędzi Lean Manufacturing i Six Sigma oraz koordynacja współpracy między działami w obszarze Operational Excellence.
 • Prowadzenie analizy efektywności działań z zakresu Operational Excellence, omawianie postępów i planowanie dalszego rozwoju programu.
 • Koordynacja pracy zespołu moderatorów wewnętrznych.

 

Jakiej osoby szukamy:

Dobry kandydat do pracy na naszym stanowisku spełnia poniższe oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • min. 5-letnie doświadczenie w obszarze Lean Manufacturing / doskonalenia procesów w firmie produkcyjnej, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • praktyczna znajomość procesów i narzędzi Lean Manufacturing oraz metod zarządzania projektami
 • certyfikat Black Belt lub Green Belt będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra obsługa komputera, w szczególności Microsoft Office (Excel, Power Point)
 • inicjatywa, energia do działania i doskonalenia organizacji
 • wysokie zdolności komunikacyjne i umiejętność budowania dobrej współpracy
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność prowadzenia kilku projektów / zadań równocześnie

 

  Dlaczego warto u nas pracować?   

 • Stwarzamy warunki do samodzielnej pracy, realizacji pomysłów oraz kształtowania podległego obszaru
 • Wdrażamy w praktyce ideę ciągłego doskonalenia, co przekłada się na różnorodną i ciekawą pracę
 • Zapewniamy wsparcie doświadczonego zespołu oraz potrzebne szkolenia
 • Cenimy doświadczenie, wiedzę merytoryczną oraz długookresową współpracę  - średni staż pracy w naszej fabryce to ponad 11 lat
 • Oferujemy różnorodne benefity, m.in.: premię roczną, prywatną opiekę medyczną, dopłatę do świąt, sportu i wypoczynku, PPE czyli dodatkowe środki na emeryturę od firmy, nagrody za najlepsze pomysły pracownicze, imprezy integracyjne
 • Przestrzegamy godzin pracy oraz dajemy dodatkowe dni wolne
 • Angażujemy naszych pracowników w projekty, inicjatywy firmowe i akcje charytatywne

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

  Wymagania:

   Oferta/Benefity: