Polityka prywatności dla użytkowników 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej, naszej polityki dotyczącej plików cookie lub swoich praw?   

 Doceniamy Twoje zainteresowanie naszą stroną internetową i rozumiemy jak ważne są dla Ciebie Twoje dane. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe i przejrzyste informacje o tym, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy, w jaki sposób możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i jakie przysługują Ci prawa.  

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

Zgodnie z art. 13 RODO, niniejsza sekcja informuje osoby odwiedzające naszą stronę internetową (www.cflex.com) o przetwarzaniu ich danych osobowych.   

W Constantia Flexibles ochrona danych osobowych ma ogromne znaczenie i jest przez nas przestrzegana we wszystkich naszych procesach biznesowych. Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegamy wymogów ustawowych, w szczególności europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO), oraz wszystkich obowiązujących podstaw prawnych. Termin "osoba, której dane dotyczą" odnosi się do wszelkich informacji związanych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.  

W sposób szczegółowy informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, jego prawach wynikających z art. 13  RODO oraz o tym, w jaki sposób można skorzystać z tych praw. 

1. Zakres   

Informacje dotyczące przetwarzania danych dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Constantia Flexibles Group GmbH lub jej spółki powiązane ("Constantia Flexibles") w trakcie odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej (www.cflex.com), zgodnie z art. 13 i 14 RODO.   

2. Administrator danych zgodnie z Art. 4 par. 2 RODO  

Odpowiedzialnym podmiotem przetwarzającym dane jest:   

Constantia Flexibles Group GmbH   

Rivergate, Handelskai 92   

A - 1200 Wiedeń   

Telefon: +43 1 8888 5640 - 0   

E-mail: dataprivacy@cflex.com   

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych   

W zależności od kontekstu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być zgoda użytkownika (art. 6 par. 1(a) RODO), realizacja umowy (art. 6 par.1(b) RODO), obowiązek prawny (Art. 6 par. 1(c) RODO) lub ochrona uzasadnionego interesu (art. 6 par. 1 (f) RODO).  

4.Szczegóły przetwarzania danych osobowych 

W trakcie korzystania ze strony internetowej gromadzone są dane osobowe. Są to dane związane z użytkownikiem, takie jak przykładowo: imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub aktywność użytkownika.  

Firma przechowuje informacje (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu) w celu możliwości kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. 

W przypadku usług innych niż zwykłe korzystanie z naszej witryny firma gromadzi dodatkowe dane osobowe w polach oznaczonych gwiazdką. Dane umieszczone w polach nieoznaczonych gwiazdką są podawane dobrowolnie.   

Ponadto podczas przeglądania strony, możemy gromadzić niezbędne dane techniczne wymagane do prawidłowego wyświetlania strony, zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną gromadzenia tych danych jest art. 6 par. 1 (f) RODO.  

 • Nazwa komputera klienta  
 • Data i godzina żądania   
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do uniwersalnego czasu Greenwich (GMT)   
 • Treść żądania (konkretna strona)   
 • Status dostępu/kod statusu HTTP   
 • Ilość przesłanych danych w każdym przypadku   
 • Wskazana strona internetowa  
 • Konkretne strony naszej witryny internetowej odwiedzane przez użytkownika 
 • Przeglądarka: typ, wersja i ustawienia językowe   
 • System operacyjny: typ i wersja   

Jeśli JavaScript jest włączony, możemy również korzystać z:  

 •  Rozdzielczości ekranu   
 • Głębi kolorów   
 • Rozmiaru okna przeglądarki   
 • Zainstalowanych wtyczek przeglądarki

5. Dodatkowe funkcje i usługi naszej strony internetowej oraz powiązane z nimi przetwarzanie danych osobowych 

5.1. Wykorzystanie plików cookie  

Pliki cookie to pliki danych wysyłane z naszego serwera lub serwera strony trzeciej do przeglądarek użytkowników, gdzie są przechowywane w celu umożliwienia dostępu do nich w przyszłości. Mogą mieć postać małych plików lub innych form przechowywania danych. Wykorzystywanie przez nas sesyjnych plików cookie, które są aktywne podczas bieżącej wizyty użytkownika na naszej stronie, pozwala nam monitorować udzieloną przez użytkownika zgodę na korzystanie z plików cookie I jednocześnie umożliwiają korzystanie z naszych usług online. 

Każdy sesyjny plik cookie zawiera unikalnie wygenerowany numer identyfikacyjny określany jako identyfikator sesji, a także szczegółowe informacje o jego pochodzeniu i czasie przechowywania. Żadne inne dane nie są przechowywane. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy użytkownik zakończy korzystanie z naszych usług online, na przykład poprzez wylogowanie się lub zamknięcie przeglądarki.   

Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, mogą wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Zapisane pliki cookie można również usunąć w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonowanie naszych usług online.   

Obowiązkowe techniczne pliki cookie nie mogą być wyłączone przez użytkowników naszej strony internetowej. Korzystanie przez nas z takich plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie naszej firmy (art. 6 par. 1 lit. (f) RODO 

Analityczne i marketingowe pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości korzystania z witryny przez użytkownika, dostosowania działań marketingowych do użytkownika i pomocy w analizie aktywności w witrynie. Twoja zgoda jest pozyskiwana zgodnie z art. 6 par. 1 (a) RODO, na tego rodzaju pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej.  

Obecnie nie używamy preferencyjnych plików cookie na naszej stronie internetowej. Preferencyjne pliki cookie są zwykle używane do śledzenia preferencji i wyborów użytkowników, takich jak wybór języka, preferencje tematyczne lub inne spersonalizowane opcje. Ale nie martw się, ponieważ nie używamy preferencyjnych plików cookie, nie będziemy też zbierać ani przechowywać żadnych konkretnych preferencji użytkownika. 

5.2. Media społecznościowe i inne usługi podmiotów trzecich  

5.2.1. Filmy z serwisu YouTube    

Nasza strona internetowa integruje filmy z YouTube w "rozszerzonym trybie ochrony danych", zapewniając, że żadne dane użytkownika nie są przekazywane do YouTube, chyba że odtwarzany jest film, na podstawie uprzedniej zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Po odwiedzeniu strony internetowej i odtworzeniu filmu niektóre dane (o których mowa w sekcji 4) są przesyłane do YouTube niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na konto YouTube czy Google. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane są powiązane bezpośrednio z jego kontem; aby tego uniknąć, należy wylogować się przed uruchomieniem filmu. YouTube przechowuje dane jako profil użytkownika do celów takich jak reklama, analiza rynku i personalizacja witryny. Obejmuje to dostarczanie ukierunkowanych reklam i informowanie innych użytkowników o aktywności użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie profilowanie, skontaktuj się z YouTube.   

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności Google LLC. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień prywatności: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; YouTube Privacy Policy. Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad ochrony danych UE-USA, https://www.dataprivacyframework.gov/s/. 

5.2.2 LinkedIn Insight Tag 

Nasza witryna korzysta również z LinkedIn Insight Tag, narzędzia udostępnianego przez LinkedIn, które umożliwia dogłębne raportowanie kampanii i pozwala uzyskać przydatne informacje na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Używamy tego narzędzia do śledzenia liczby wyświetleń, przekierowywania odwiedzających witrynę i pozyskiwania dodatkowych informacji o członkach LinkedIn wchodzących w interakcje z naszymi reklamami.  

Odwiedzając naszą witrynę, LinkedIn otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a dane wymienione w sekcji 4 niniejszej polityki są przesyłane do LinkedIn. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na LinkedIn. Jeśli użytkownik jest zalogowany na LinkedIn, jego dane są bezpośrednio kojarzone z jego kontem.  

LinkedIn wykorzystuje te dane do tworzenia profili użytkowników do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub dostosowywania stron internetowych. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie takich profili użytkowników, ale musi skontaktować się z LinkedIn, aby skorzystać z tego prawa.  

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez LinkedIn można znaleźć w Polityce prywatności udostępnionej przez LinkedIn. Można tam również znaleźć szczegółowe informacje na temat swoich praw i ustawień prywatności: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; LinkedIn Privacy Policy LinkedIn przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA  LinkedIn Privacy Policy. 

6. Dane odbiorców i przekazywane  

Dane osobowe użytkownika są traktowane jako poufne. Są one przekazywane stronom trzecim wyłącznie w związku z niezbędnym funkcjonowaniem strony internetowej, wymogami prawnymi lub za zgodą użytkownika, pod warunkiem, że te strony trzecie są objęte RODO lub zobowiązały się do podobnego poziomu ochrony. Możemy również udostępniać dane użytkowników naszym podmiotom przetwarzającym (wykonawcom), którzy są zobowiązani umową do przestrzegania standardów ochrony danych i bezpieczeństwa. Dane mogą być również przekazywane naszym spółkom zależnym lub podmiotom przetwarzającym dane poza UE lub EOG, wyłącznie w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.  

7. Przechowywanie i usuwanie danych  

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy ich cel ustanie, chyba że istnieją prawne wymogi przechowywania danych lub roszczenia prawne wymagające dalszego przechowywania.  

 8. Uwagi dotyczące użytkowania  

Dane użytkownika nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).  

9. Bezpieczeństwo danych  

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób trzecich oraz stale dostosowujemy te środki do najnowszych osiągnięć technologicznych. 

10. Prawa podmiotu danych 

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownikowi przysługuje szereg praw związanych z jego danymi. Prawa te obejmują prawo dostępu, sprostowania, żądania usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do wycofania zgody, prawa do przenoszenia danych oraz prawa do wniesienia skargi. Aby skutecznie realizować takie żądania, będziemy wymagać od użytkownika podania dodatkowych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o bezpośredni kontakt z nami i podanie informacji na temat relacji z naszą firmą.  

Austriacki Urząd Ochrony Danych jest organem nadzorczym w Austrii. Jeśli użytkownik uważa, że proces przetwarzania jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, może złożyć skargę do nas lub do organu nadzorczego. Lista organów nadzorczych w państwach członkowskich UE znajduje się na stronie: Nasi Członkowie | Europejska Rada Ochrony Danych (europa.eu). Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub dochodzenia praw należy kierować do koordynatora ds. ochrony danych w naszej grupie. 

 

Constantia Flexibles Group GmbH  

Rivergate, Handelskai 92  

1200 Vienna, Austria  

E-mail: dataprivacy@cflex.com  

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 25 lipca 2023 r.