Chính sách quyền riêng tư cho người dùng trang web 

Bạn có muốn tìm hiểu việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, chính sách cookie của chúng tôi hoặc các quyền của bạn không? 

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đến trang web của chúng tôi và hiểu tầm quan trọng của dữ liệu của bạn. Chính sách quyền riêng tư này cung cấp danh mục chi tiết và minh bạch về những dữ liệu chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách bạn có thể quản lý cài đặt cookie và các quyền của mình. 

Thông tin về việc xử lý dữ liệu 

Theo Điều 13 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), phần này thông báo đến khách truy cập trang web (www.cflex.com) về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ. 

Tại Constantia Flexibles, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là điều rất quan trọng và chúng tôi luôn thận trọng trong tất cả các quy trình kinh doanh của mình. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu luật định, đặc biệt là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên Minh Châu Âu (EU) 2016/679 (GDPR) và tất cả các cơ sở pháp lý có liên quan khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với tư cách là "chủ thể dữ liệu", thuật ngữ này đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc xác định hoặc giúp xác định một cá nhân. 

Cụ thể hơn, chúng tôi muốn thông báo đến bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân, các quyền hợp pháp của bạn theo Điều 13 - GDPR và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó. 

1. Phạm vi  

Việc xử lý thông tin dữ liệu này áp dụng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Constantia Flexibles Group GmbH hoặc các công ty con/chi nhánh (“Constantia Flexibles”) trong quá trình bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (www.cflex.com), theo Điều 13 và 14 GDPR. 

2. Bên kiểm soát theo Điều 4 khoản 2 GDPR  

Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu: 

Constantia Flexibles Group GmbH  

Rivergate, Handelskai 92  

A - 1200 Vienna  

Phone: +43 1 8888 5640 - 0  

Email: dataprivacy@cflex.com  

3. Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân  

Tùy vào ngữ cảnh, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân có thể là sự đồng ý của bạn (Điều 6 đoạn 1 (a) GDPR), việc thực hiện hợp đồng (Điều 6 đoạn 1(b) GDPR), nghĩa vụ pháp lý (Điều 6) đoạn 1 (c) GDPR) hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp (Điều 6 đoạn 1 (f) GDPR). 

4. Chi tiết xử lý dữ liệu 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu có thể là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc hành vi người dùng. 

Chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi (địa chỉ email, có thể là tên và số điện thoại của bạn) để phản hồi các yêu cầu của bạn. Đối với các dịch vụ ngoài việc sử dụng thông tin đơn thuần trên trang web, chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân như được ghi chú bằng dấu hoa thị, trong khi đó các trường thông tin không có dấu hoa thị sẽ được cung cấp trên cơ sở tự nguyện. 

Ngoài ra, trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu mang tính kỹ thuật quan trọng và cần thiết để hiển thị trang web, đảm bảo tính ổn định và duy trì tính bảo mật của trang web. Cơ sở pháp lý cho việc thu thập dữ liệu này là Điều 6 đoạn 1 (f) GDPR. 

 • Tên máy chủ: 
 • Ngày và giờ yêu cầu: 
 • Chênh lệch múi giờ theo Giờ Chuẩn Greenwich (GMT):  
 • Nội dung yêu cầu (trang cụ thể): 
 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP 
 • Khối lượng dữ liệu được truyền trong từng trường hợp 
 • Trang web giới thiệu 
 • Các trang cụ thể bạn xem trên trang web 
 • Trình duyệt: loại, phiên bản và ngôn ngữ thiết lập 
 • Hệ điều hành: loại và phiên bản 

Nếu bật JavaScript, chúng tôi cũng có thể sử dụng: 

 • Độ phân giải màn hình 
 • Độ màu sắc nét 
 • Kích thước cửa sổ trình duyệt 
 • Các ứng dụng bổ trợ được tích hợp vào trình duyệt 

5. Các dịch vụ và tính năng bổ sung của trang web và xử lý dữ liệu liên quan 

5.1. Sử dụng cookie 

Cookie là những phần dữ liệu được gửi từ máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của bên thứ ba tới trình duyệt của người dùng và chúng được lưu giữ để truy cập trong tương lai. Chúng có thể ở dạng các tệp nhỏ hoặc các dạng lưu trữ dữ liệu tương tự. Việc chúng tôi sử dụng phiên cookie, trong khi người dùng vẫn đang truy cập vào trang web, cho phép chúng tôi theo dõi sự đồng ý của người dùng từ cookie, từ đó kích hoạt các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. 

Mỗi phiên cookie chứa một số nhận dạng duy nhất được gọi là mã số nội dung, bên cạnh các chi tiết về nguồn gốc và thời lượng lưu trữ. Không có dữ liệu nào khác được giữ. Phiên cookie sẽ bị xóa sau khi người dùng kết thúc việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như đăng xuất hoặc đóng trình duyệt. 

Người dùng không muốn lưu trữ cookie trên thiết bị của mình thì có thể tắt tùy chọn liên quan trong phần cài đặt trình duyệt. Cookie được lưu trữ cũng có thể bị xóa trong cài đặt trình duyệt. Xin lưu ý rằng việc loại trừ cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. 

Người dùng trang web của chúng tôi không thể vô hiệu hóa các cookie kỹ thuật bắt buộc. Việc chúng tôi sử dụng các cookie như vậy và việc xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan đều dựa trên lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi (Điều 6 đoạn 1 (f) GDPR). 

Cookie phân tích và tiếp thị được sử dụng để nâng cao trải nghiệm trang web của bạn, điều chỉnh hoạt động tiếp thịphù hợp với bạn và giúp chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập trang web của mình. Sự đồng ý của bạn, theo Điều 6 đoạn. 1 (a) GDPR, được cấp cho các cookie đó và cho việc xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt cookie trên trang web của chúng tôi. 

Hiện tại, chúng tôi không sử dụng cookie ưu tiên trên trang web của mình. Cookie ưu tiên thường được sử dụng để theo dõi thói quen và lựa chọn của người dùng, như lựa chọn ngôn ngữ, chủ đề ưa thích hoặc các lựa chọn tùy biến khác. Nhưng đừng lo lắng, vì chúng tôi không sử dụng cookie ưu tiên nên chúng tôi sẽ không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thói quen cụ thể nào từ bạn. 

5.2. Mạng xã hội và các dịch vụ khác của bên thứ ba 

5.2.1. Các video trên Youtube 

 

Trang web của chúng tôi tích hợp các video YouTube ở "chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng", đảm bảo không có dữ liệu người dùng nào được chuyển sang YouTube trừ khi video được phát, dựa trên sự đồng ý trước của bạn theo Điều 6 đoạn 1 (a) GDPR. Khi truy cập trang web và phát video, một số dữ liệu nhất định (được tham chiếu trong phần 4) sẽ được truyền tới YouTube bất kể bạn đăng nhập vào tài khoản YouTube hay Google. Nếu đăng nhập, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn; để tránh điều này, bạn phải đăng xuất trước khi kích hoạt video. YouTube lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ người dùng cho các mục đích như quảng cáo, nghiên cứu thị trường và tùy chỉnh trang web. Điều này bao gồm việc cung cấp quảng cáo có mục tiêu và thông báo cho người dùng khác về hoạt động của bạn. Nếu bạn muốn phản đối việc lập hồ sơ này, vui lòng liên hệ với YouTube. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về mục đích và mức độ thu thập dữ liệu cũng như việc YouTube xử lý dữ liệu đó trong Chính sách quyền riêng tư do Google LLC cung cấp. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về các quyền và tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của mình tại đó: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, do Google LLC đại diện, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Chính sách bảo mật của YouTube. Google cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ và đã đồng ý tuân thủ Khung bảo mật dữ liệu giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, https://www.dataprivacyframework.gov/s/ 

5.2.2 Thẻ thông tin chi tiết của LinkedIn 

 

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng Thẻ thông tin của LinkedIn, một công cụ do LinkedIn cung cấp, cho phép báo cáo chiến dịch chuyên sâu và khám phá những hiểu biết có giá trị về khách truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng công cụ này để theo dõi chuyển đổi, xác định lại khách truy cập trang web và thu thập thông tin bổ sung về các thành viên LinkedIn tương tác với quảng cáo của chúng tôi. 

Bằng cách truy cập trang web, LinkedIn nhận được thông tin rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và dữ liệu được đề cập trong phần 4 của chính sách này sẽ được truyền tới LinkedIn. Điều này xảy ra cho dù bạn có đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của mình hay không. Nếu bạn đã đăng nhập vào LinkedIn, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn. 

LinkedIn sử dụng dữ liệu này để tạo hồ sơ người dùng nhằm mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc tùy chỉnh trang web. Bạn có quyền phản đối việc tạo hồ sơ người dùng, nhưng bạn phải liên hệ với LinkedIn để thực hiện quyền này. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về mục đích và mức độ thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý dữ liệu của LinkedIn trong Chính sách quyền riêng tư do LinkedIn cung cấp. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về các quyền và cài đặt quyền riêng tư của mình: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; Chính sách quyền riêng tư của LinkedIn. LinkedIn cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của LinkedIn tại Hoa Kỳ LinkedIn Privacy Policy. 

6. Người nhận và chuyển dữ liệu 

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bí mật. Nó chỉ được chuyển cho bên thứ ba để thực hiện chức năng cần thiết của trang web, yêu cầu pháp lý hoặc nếu bạn đồng ý, miễn là các bên thứ ba này tuân thủ GDPR hoặc cam kết mức độ bảo vệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên xử lý (nhà thầu) của chúng tôi, những người có nghĩa vụ tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu theo hợp đồng. Dữ liệu cũng có thể được chuyển đến các công ty con hoặc bên xử lý của chúng tôi bên ngoài EU hoặc EEA, chỉ khi có quyết định thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu hoặc nếu có các biện pháp bảo vệ thích hợp. 

7. Lưu trữ và xóa dữ liệu 

Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi mục đích dữ liệu không còn tồn tại, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ hồ sơ hoặc khiếu nại pháp lý yêu cầu lưu trữ thêm. 

8. Lưu ý sử dụng 

Dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng để tự động đưa ra quyết định (bao gồm cả việc lập hồ sơ). 

9. Bảo mật dữ liệu 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự thao túng, mất mát, phá hủy và quyền truy cập của bên thứ ba, đồng thời liên tục điều chỉnh các biện pháp này cho phù hợp với tiến bộ công nghệ. 

10. Quyền của chủ thể dữ liệu của bạn 

Theo Điều 15 GDPR, bạn có nhiều quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu của mình. Chúng bao gồm các quyền truy cập, cải chính, xóa, hạn chế xử lý, phản đối, rút lại sự đồng ý, khả năng di chuyển dữ liệu và gửi khiếu nại. Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn để xử lý hiệu quả các yêu cầu đó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi và cung cấp thông tin về mối quan hệ của bạn với công ty chúng tôi. 

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Áo là cơ quan giám sát ở Áo. Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đã vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu, bạn có thể khiếu nại với chúng tôi hoặc cơ quan giám sát. Để biết danh sách các cơ quan giám sát ở các quốc gia thành viên EU, hãy truy cập: Thành viên của chúng tôi | Ban bảo vệ dữ liệu châu Âu (europa.eu). Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bảo vệ dữ liệu hoặc xác nhận quyền của bạn tới điều phối viên bảo vệ dữ liệu chúng tôi. 

Constantia Flexibles Group GmbH  

Rivergate, Handelskai 92  

1200 Vienna, Austria  

E-mail: dataprivacy@cflex.com  

Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 7 năm 2023.